White Label

White Label-paketet - Full, enkel installationssystem för ekonomisk start.

White Label-paketet är en komplett lösning för din finansiella verksamhet. Det säkerställer alla tekniska aspekter av ditt företag som en nyckelfärdig lösning med möjlighet att utforma mest lämpliga affärer för din kundkrets.

Ditt företag, din logotyp, ditt varumärke med vår programvara, men det är du som bestämmer. Vi erbjuder en nyckelfärdig lösning för din Forex-verksamhet.

White Label-paketet omfattar:
Ingen risk:

• Alla affärer som görs av dina kunder motverkas automatiskt till MarketGBP.

• Du som partner täcker inga risker på marknaden.

• Du som partner öppnar ett konto hos MarketGBP för var och en av dina kunder.